e-PUAP

Aby można było złożyć wniosek do Sądu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP, które można założyć na: http://epuap.gov.pl/wps/portal