Ewidencje, rejestry i archiwa

Sąd Rejonowy posiada archiwum zakładowe, które działa na podstawie Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 1985r. w sprawie archiwów zakładowych w jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości  (Dz. Urz. MS z dnia 31 grudnia 1985r.)
Do zadań archiwum zakładowego w szczególności należy:
 • przejmowanie dokumentacji z poszczególnych komórek organizacyjnych,
 • przechowywanie i zabezpieczanie przejętej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji,
 • udostępnianie przechowywanej dokumentacji osobom upoważnionym,
 • przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji stanowiące materiały archiwalne  (kategoria „A”) do archiwum państwowego,
 • przygotowywanie i brakowanie dokumentacji niearchiwalnej (kategoria „B”), udział w komisyjnym jej brakowaniu oraz przekazywanie wybrakowanych materiałów na makulaturę,
 • utrzymywanie stałych kontaktów z archiwum państwowym.
 
 Dz. U. 1983 nr 38, poz. 173   -   czytaj całośćotwiera się w nowym oknie
 
 ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 30 grudnia 1985r.
w sprawie archiwów zakładowych w jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości
(Dz. Urz. MS z dnia 31 grudnia 1985r.)
W związku, z art. 6 ust. 1 i 2 i art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. Nr 38, poz. 173) zarządza się, co następuje:
Do zakresu działania archiwum zakładowego należy w szczególności:
 1. przejmowanie dokumentacji z poszczególnych komórek jednostki organizacyjnej,
 2. przechowywanie i zabezpieczanie przejętej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji,
 3. udostępnianie przechowywanej dokumentacji osobom upoważnionym,
 4. przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji stanowiącej materiały archiwalne (kategoria "A") do właściwego archiwum państwowego,
 5. inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej (kategoria "B"), udział w komisyjnym jej brakowaniu oraz przekazywanie wybrakowanych materiałów na makulaturę,
 6. utrzymywanie stałych kontaktów z właściwym archiwum państwowym.

Rejestr zmian dla: Ewidencje, rejestry i archiwa