I C 1265/19

Sygn. akt I C 1265/19

ZARZĄDZENIE

                                                                       Dnia 14 października 2019 r.

Sąd Rejonowy w Brodnicy, Wydział I Cywilny w składzie

Przewodniczący: Sędzia Jan Raszkowski

po rozpoznaniu w dniu 14 października 2019 r. w Brodnicy na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa  Miasta Stołecznego w Warszawie - Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie

przeciwko Krzysztofowi Rutkowskiemu

o zapłatę

zarządza:

na podstawie art. 144 k.p.c. ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego  Krzysztofa Rutkowskiego –  kuratora w osobie Renaty Płachty – pracownika Sądu Rejonowego w Brodnicy (adres do doręczeń: ul. Sądowa 5, 87-300 Brodnica).

 

Sędzia Jan Raszkowski

Rejestr zmian dla: I C 1265/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Brodnicy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-02-10
Publikacja w dniu:
2020-02-10
Opis zmiany:
b/d