I Ns 355/18

W Sądzie Rejonowym w Brodnicy, Wydziale I Cywilnym toczy się postępowanie w sprawie sygn. akt I Ns 355/18 z wniosku  Zbigniewa Chętkiewicz i Bogumiły Chętkiewicz o stwierdzenie zasiedzenia przez nich udziału w wysokości ½ w nieruchomości rolnej położonej w Budziszewie, gm. Jabłonowo Pomorskie, stanowiącej działki o nr 27 i 47, o pow. 5.0600 ha, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Brodnicy Wydział V Ksiąg Wieczystych księga wieczysta KW nr TO1B/00001337/1. Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w posiadaniu Zbigniewa Chętkiewicz i Bogumiły Chętkiewicz. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili swe prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sad stwierdzi nabycie własności przedmiotowej nieruchomości, jeżeli zostanie ono udowodnione.

Rejestr zmian dla: I Ns 355/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Brodnicy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-08-20
Publikacja w dniu:
2019-08-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Brodnicy
Wytworzył:
admin
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-08-20
Publikacja w dniu:
2019-08-20
Opis zmiany:
b/d