I Ns 414/19

Sygn. akt I Ns 414/19

OGŁOSZENIE

 

W dniu 31 grudnia 2019 roku w Sądzie Rejonowym w Brodnicy w sprawie o sygnaturze akt I Ns 414/19 złożono wykaz  inwentarza spadku po zmarłym w dniu 2 sierpnia 2019 roku Marcinie Leszku Boruszkowskim, synu Piotra i Marianny, PESEL 77101113519, ostatnio zamieszkałym w Świedziebni pod numerem 163/12, gmina Świedziebnia.

 

 Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku, zapisobiercami, wykonawcami testamentu lub wierzycielami mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 

Brodnica, 29 stycznia 2020 roku

Sędzia

Magdalena Pniewska

Rejestr zmian dla: I Ns 414/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Brodnicy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-02-10
Publikacja w dniu:
2020-02-10
Opis zmiany:
b/d