I Ns 65/19

„W Sądzie Rejonowym w Brodnicy, Wydziale I Cywilnym toczy się postępowanie w sprawie sygn. akt I Ns 65/19 z wniosku Beaty Katarzyny Czekała o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej w Brodnicy, gm. Brodnica, przy ul. Wybickiego 20 oznaczonej nr działki 760/2, o powierzchni 0.03.89 ha, dla której Sąd Rejonowy w Brodnicy, Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o numerze KW TO1B/00017013/9. Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w posiadaniu Beaty Katarzyny Czekała. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili swe prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sad stwierdzi nabycie własności przedmiotowej nieruchomości, jeżeli zostanie ono udowodnione.”

Rejestr zmian dla: I Ns 65/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Brodnicy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-02-10
Publikacja w dniu:
2020-02-10
Opis zmiany:
b/d