Kierownictwo Sądu

Prezes Sądu Rejonowego w Brodnicy:

Sędzia Sądu Rejonowego Jan Raszkowski

 

ul. Sądowa 5, 87-300 Brodnica

Telefon: 056-49-41-701

Fax: 056-49-82- 761

e-mail: administracja@brodnica.sr.gov.pl

            Przyjmuje interesantów: w poniedziałek od godz. 730 do 930, po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu.

Dyrektor Sądu Rejonowego w Brodnicy

Justyna Klewicz

 

ul. Sądowa 5, 87-300 Brodnica

Telefon: 056-49-41-701

Fax: 056-49-82-761

e-mail: administracja@brodnica.sr.gov.pl

 

Kompetencje i zakres działania osób sprawujących funkcje w Sądzie Rejonowym w Brodnicy określają:

 

- Ustawa o ustroju sądów powszechnych,

- Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych,

- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości o nadzorze nad działalnością administracyjną sądów,

- Ustawa o finansach publicznych,

- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych.

Rejestr zmian dla: Kierownictwo Sądu