Podstawa działalności Sądu

Sąd Rejonowy w Brodnicy działa na podstawie:

  • Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483)
  • Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.)
  • Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002r. w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz.U. Nr 180, poz. 1508)
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. Nr 38, poz. 249)
  • Nadzór nad działalnością Sądu Rejonowego w Brodnicy sprawuje Prezes Sądu Okręgowego w Toruniu

Do właściwości Sądu Rejonowego w Brodnicy należy rozpoznawanie spraw w  I instancji  z zakresu prawa cywilnego, karnego, rodzinnego, spraw wieczystoksięgowych, a także spraw cywilnych w postępowaniu uproszczonym oraz dotyczące depozytów sądowych i przepadku rzeczy.


Sąd Rejonowy w Brodnicy - dla miasta Brodnica oraz gmin: Bartniczka, Bobrowo, Brodnica, Brzozie, Górzno, Jabłonowo Pomorskie, Osiek, Świedziebnia i Zbiczno.

Rejestr zmian dla: Podstawa działalności Sądu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Brodnicy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-09-04
Publikacja w dniu:
2018-09-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Brodnicy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-09-04
Publikacja w dniu:
2018-09-04
Opis zmiany:
b/d