Sądy i Trybunały

Sąd Najwyższy Rzeczypospolitej Polskiej

Pl. Krasińskich 2/4/6
00-951 Warszawa 41
Telefon: 22 530 80 00
http://www.sn.pl

Naczelny Sąd Administracyjny

ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5
00-011 Warszawa
Telefon: 22 551 60 00
http://www.nsa.gov.pl

Trybunał Konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej

al. Jana Christiana Szucha 12a
00-918 Warszawa
Telefon: 22 657 45 82
http://www.trybunal.gov.pl

Zagraniczne Sądy i Trybunały

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze - International Court of Justice

Peace Palace
Carnegieplein 2
2517 KJ The Hague
The Netherlands
Telefon: +31 (0)70 302 23 23, Fax: +31 (0)70 364 99 28
http://www.icj-cij.org

Europejski Trybunał Praw Człowieka - European Court of Human Rights

Council of Europe
67075 Strasbourg Cedex
France
Telefon:+33 (0)3 88 41 20 18, Fax: +33 (0)3 88 41 27 30
http://www.echr.coe.int

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

L - 2925 Luksemburg
Telefon centrala: +352 43 03 1, Fax: +352 43 03 26 00
http://curia.europa.eu

Rejestr zmian dla: Sądy i Trybunały

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Brodnicy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-01-03
Publikacja w dniu:
2019-01-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Brodnicy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-01-03
Publikacja w dniu:
2019-01-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Brodnicy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-01-03
Publikacja w dniu:
2019-01-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Brodnicy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-01-03
Publikacja w dniu:
2019-01-03
Opis zmiany:
b/d