Księgowość

Główny Księgowy

Maria Duks

 

Sekretariat Księgowości

ul. Sądowa 5

87-300 Brodnica

pok. 10, parter

tel. 056 / 49 41 704

tel. 056 / 49 41 705

fax 056 / 49 82 761

e-mail: ksiegowosc@brodnica.sr.gov.pl

 

Godziny pracy Księgowości

poniedziałek - piątek: 715 - 1515

 

Do zakresu działań księgowości należą:

  • prowadzenie rachunkowości Sądu Rejonowego
  • gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz innych dokumentów przewidzianych Ustawą o rachunkowości
  • obsługa kasowa Sądu.
  • terminowa realizacja zleceń płatniczych, związanych z działalnością orzeczniczą oraz gospodarką własną Sądu;
  • rozliczanie inwentaryzacji celem okresowego sprawdzania rzeczywistego stanu aktywów i pasywów.
  • zgłaszanie pracowników do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, aktualizacja przekazywanych do ZUS-u danych dotyczących Sądu oraz poszczególnych ubezpieczonych, wyrejestrowywanie pracowników z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.
  • sporządzanie i przesyłanie do ZUS-u deklaracji rozliczeniowych oraz imiennych raportów miesięcznych dotyczących poszczególnych ubezpieczonych jak również dokonywanie ich ewentualnej korekty;
  • ustalanie i terminowe odprowadzanie do budżetu podatków od dokonywanych wypłat wynagrodzeń oraz innych świadczeń oraz sporządzanie niezbędnych deklaracji podatkowych;
  • wyliczanie, sporządzanie deklaracji oraz terminowe odprowadzanie składek do Zakładu Ubezpieczeń społecznych oraz na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
  • sporządzanie niezbędnych sprawozdań budżetowych

 

W ramach Księgowości pracuje:

 

Kasa Sądu Rejonowego

ul. Sądowa 5

87-300 Brodnica

pok. 10, parter

tel. 056 / 49 41 704

 

Godziny pracy Kasy

poniedziałek - piątek: 730 - 1430

w ostatnim dniu miesiąca do godz. 1300

Rejestr zmian dla: Księgowość

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Brodnicy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-09-04
Publikacja w dniu:
2018-09-04
Opis zmiany:
b/d