I Wydział Cywilny

Przewodniczący Wydziału

Sędzia Sądu Rejonowego w Brodnicy

Mariola Murawska

 

Kierownik Sekretariatu

Renata Płachta

 

Sekretariat Wydziału

ul. Sądowa 5

87-300 Brodnica

pok. 21, piętro I

tel. 056 / 49 41 743

fax 056 / 49 82 336

e-mail: cywilny@brodnica.sr.gov.pl

 

Godziny pracy Wydziału

poniedziałek: 715 - 1800

wtorek - piątek: 715 - 1515

 

Właściwość miejscowa

  • Miasto Brodnica.
  • Miasto i Gmina: Górzno , Jabłonowo Pomorskie.
  • Gminy: Bartniczka, Bobrowo, Brodnica, Brzozie, Osiek, Świedziebnia i Zbiczno.


Właściwość rzeczowa

 W Wydziale Cywilnym rozpoznawane są sprawy w I instancji z zakresu prawa cywilnego:
 

  • o prawa majątkowe, jeśli wartość przedmiotu sporu nie przewyższa 75.000,- zł z wyłączeniem spraw zastrzeżonych do właściwości sądów okręgowych bezwzględu na wartość przedmiotu sporu – art.17 kodeksu postępowania cywilnego, podlegające rozpoznaniu w postępowaniu procesowym oraz w postępowaniu nakazowym i upominawczym,
  • podlegające rozpoznaniu w postępowaniu nieprocesowym, za wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżona jest właściwość sądów okręgowych w zakresie właściwości miejscowej i funkcjonalnej Wydziału ( w szczególności: o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku, o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej, o zasiedzenie, o ustanowienie drogi koniecznej, o zniesienie współwłasności, o rozgraniczenie, o uznanie za zmarłego, o stwierdzenie zgonu
  • egzekucyjne należące do właściwości sądów rejonowych ( w szczególności: o nadanie klauzuli wykonalności orzeczeniem sądowym, bankowym tytułom egzekucyjnym, europejskim tytułom egzekucyjnym, o wyjawienie majątku, egzekucja przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego, egzekucja przez zarząd przymusowy, zastrzeżone czynności w przedmiocie egzekucji z nieruchomości, egzekucja sądowa – art.1049,1050 kodeksu postępowania cywilnego) oraz sprawy wynikające z nadzoru Sądu nad komornikiem, a zawłaszcza skargi na czynności komornika w zakresie właściwości miejscowej i funkcjonalnej Wydziału
  • dotyczące depozytów sądowych i przepadku rzeczy

Rejestr zmian dla: I Wydział Cywilny