Konta bankowe

Konto dochodów budżetowych

Narodowy Bank Polski O/O Bydgoszcz 
21 1010 1078 0045 0322 3100 0000
wpłaty: wpisy, opłaty hipoteczne, koszty, grzywny

Konto sum depozytowych

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu
15 1130 1017 0021 1000 2690 0004
wpłaty: poręczenia majątkowe, wadia

Konto sum zaliczkowych

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu
69 1130 1075 0002 6116 7320 0003
wpłaty: zaliczki

Konto pomocy postpenitencjarnej

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu
15 1130 1075 0002 6116 7320 0005

Rejestr zmian dla: Konta bankowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Brodnicy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-10-31
Publikacja w dniu:
2018-10-31
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Brodnicy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-09-04
Publikacja w dniu:
2018-09-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Brodnicy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-07-19
Publikacja w dniu:
2018-07-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Brodnicy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-05-17
Publikacja w dniu:
2018-05-17
Opis zmiany:
b/d