Załatw sprawę przez Internet

Elektroniczne postępowanie upominawcze (E-Sąd) obsługuje XVI Wydział Cywilny Sądu Rejonowego w Lublinie. Elektroniczne Postępowanie Upominawcze przewidziane jest dla roszczeń pieniężnych dochodzonych w trybie przepisów rozdziału 3; działu V tytułu VII księgi pierwszej części pierwszej Kodeksu postępowania cywilnego. Elektroniczne postępowanie upominawcze zostało wprowadzone jako odrębne postępowanie, mające charakter wezwania do zapłaty w sprawach, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego.
Przejdź na stronę e-Sądu
Poniżej ulotka przygotowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości w celu przybliżenia postępowania oraz sposobów ewentualnej obrony przed wydanym w sprawie nakazem.
Elektroniczne Postępowanie Upominawcze (otwiera się w nowym oknie) - broszura